İletişim

Capatect Dalmaçyalı Isı yalıtım Sistemi Teknik Şartnamesi

Aşağıda sözleşmelerinizde yada sözleşme ekine koymanızda fayda gördüğümüz yada sözleşme yapmasanız bile bir dış cephe mantolamanın genel anlamda teknik şartnamesini merak edenler için capatect mantolama sisteminin teknik şartnamesini veriyoruz!

…………………………………………………………………………………

CAPATECT ISI YALITIM SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1.TEKNİK ŞARTLAR:
DEPOLAMA
Uygulayıcı Firma Isı yalıtım sisteminin her bir ürününü gerek kendi depolarında gerekse uygulama sahasında palet veya benzeri üzerinde, yatay biçimde ve direkt güneş ışığı, nem, her türlü yağış, don ve sudan koruyarak saklayacaktır. Ürünler açık ortamda her türlü zarara maruz kalacak şekilde korumasız depolanmamalıdır.
1.1.UYGULAMA ÖNCESI HAZIRLIK ve GENEL UYARILAR:
YENİ BİNALARDA ISI YALITIMI
Yeni binalarda iç sıva, şap ve boya işleri bitmiş duvarlar kurumuş olmalı, böylelikle aşırı nem birikiminin binanın iç ve dış cephelerinde oluşması uygulama öncesi engellenmelidir. Bu ölçütlere uyulmaması durumunda yetersiz kuruma sürelerinden ötürü, levhaların birbirlerine temas ettikleri yüzeylerde özellikle dübelleme aşamasında kayma meydana gelebilir. Yeni binalarda, cephe özellikleri ne olursa olsun, her zaman kaba sıva uygulanmış bir yüzey üzerinden uygulama yapılmasını tavsiye ederiz. Bu durumun en önemli nedeni, kaba sıvalı bir cephenin düzgün tutunmaya elverişli bir yüzey oluşturmasıdır. Böyle bir yüzey üzerinde uygulama yapmak hem işçilik hem de malzeme sarfiyatlarında avantaj sağlayacaktır.
MEVCUT BİNALARDA ISI YALITIMI
Uygulamaya başlamadan önce, uygulama yapılacak alanın yüzey şartları ve dayanımı etüd edilecek, zayıf yüzey koşulları ile karşılaşılan noktada mutlaka güçlendirmeye yönelik kazıma, sıvama ya da çentikleme gibi tamiratlar tamamlanmalıdır. Cephelere sürülmüş, zift, bitüm gibi malzemeler ile uygulanmış eski tip kaplamalar (Cam mozaik, seramik vb.) var ise, bunlar mutlaka yüzeyden kazınarak temizlenmelidir. Ardından gerekli tamiratlar yapılmalıdır. Uygulama yapılacak yüzeylerde, tabandan yukarıya doğru çıkan nem mevcut olmamalıdır. İhtiyaca göre gerekli su yalıtımları yapılmalı ve/veya tamamlanmalıdır. Cephedeki uzantılar, aparatlar ve kelepçeler sökülecek ve ısı yalıtım sisteminin üzerine taşınacak şekilde ayarlanmalıdır. Pencere denizliklerinin uzunluğu kontrol edilerek, yalıtım sisteminin kalınlığına göre uzatılmalıdır. Uygulayıcının önerisi doğrultusunda mevcut denizliklerin değiştirilmesi ya da alüminyum, pvc vb. denizlik uzatma aparatlarının kullanılması işverenin kararına bağlıdır. Denizlikler son kat boya ve/veya kaplamadan 2-3 cm dışarıda kalacak ve damlalıklı olacak şekilde monte edilmelidir.
DİKKAT EDİLMESI GEREKEN DETAYLAR!
İnşaat iskeleleri kurulurken, iskele ile cephe arasında yeterli çalışma mesafesi sağlanacak, iskele bağlantı ankrajları kullanılacaktır. İnşaat iskeleleri çalışanların maksimum güvenliğini sağlayacak şekilde kurulmalıdır. Bağlantı ankrajları mümkün olduğunca kör noktalara çakılmalıdır. İskele ankrajları aşağıdan yukarıya doğru hafif eğik bir şekilde tespit edilmelidir. Bu şekilde sistemin montajında kullanılan dübel kovanlarından sistemin arkasına suyun girmesi engellenmiş olur.

Uygulamaya başlamadan önce, kapı-pencere kasaları, camlar, iskele kurulan bölgeler, yürüme yolları v.b noktaların kirlenmesi ile malzemelerin düşme riskine karşın, maskeleme bantları ve naylon örtüler ile gerekli koruma tedbirleri alınmalıdır.
Uygulama esnasında sistem, direkt güneş ışığına, yağmur, çiğ, kar, don etkisi ve şiddetli rüzgara karşı iskele örtüleri ile korunmalıdır. Sıva, astarlama, son kat kaplama ve boya işleri, ortam ve yüzey sıcaklığı +5°C ile +30°C arasında iken yapılmalıdır. 25°C ve üzeri sıcaklıklarda mineral esaslı ısı yalıtım sıvası ve kaplama uygulamaları sonrasında yüzeyler 3 gün boyunca sabah ve akşam spreyleme (tazyiksiz su) yöntemi ile nemlendirilmelidir.
Sistem içerisindeki ürünlere ait verilen tüketim değerleri, normal ortam şartlarına geçerli yaklaşık değerlerdir. Fire ve benzeri nedeniyle meydana gelebilecek malzeme kayıpları her binanın özelliğine göre ayrı olarak hesaplanmalı, gerekirse her bina için kesin sarfiyat değerlerinin kontrollü numune yapılarak bulunması gerekmektedir.
2. UYGULAMA ŞARTLARI
2.1. SU BASMAN PROFİLİNİN MONTAJI:
ÜRÜNLER:
Capatect Su Basman Profili: 2,5 m uzunluğunda alüminyumdan imal edilmiş damlalıklı su basman profilleridir. Isı yalıtım sisteminin başlangıcında sistemin terazisinde başlamasını sağlamak için kullanılır. Yalıtım levhalarının kalınlığına göre profil seçilmelidir.
UYGULAMA:
Zemin kotunun üzerinde başlayacak olan uygulamalarda, öncelikle binanın gönyesi, şakulü ve kotu etüd edilecek ve yapının konumuna göre uygulamanın aynı kot seviyesinde başlatılmasına özen gösterilmelidir. Su basman bölgesinde, zemin seviyesinden en az 30 cm yüksekliğe kadar kullanılan ısı yalıtım malzemesinin basma mukavemeti en az 200 kPa ve uzun süreli daldırmada hacimce su emme değeri %1,5’un altında olmalıdır. Su basman profili montajı, yaklaşık 30 cm’lik aralıkta darbe vidalarıyla yapılarak, alt zemindeki düzensizlikler giderilmelidir. Uç uca gelen profiller, birbirinin üzerine bindirilmemeli, aralarında 2-3 mm mesafe bırakılmalıdır.
2.2. YALITIM LEVHALARININ YAPIŞTIRILMASI:
ÜRÜNLER:
Isı Yalıtım Levhaları:
Capatect Dalmaçyalı Isı Yalıtım Levhaları: Capatect Dalmaçyalı TS EN 13163,TS EN 13499 ve ETAG 004 Avrupa Sistem Standardı’na uygun olarak üretilen, CE beyanına ve
0,033 W/mK ısı iletkenlik katsayısı (λ) ile ideal karbon dengesine sahip ilk ve tek polistren esaslı ısı yalıtım levhasıdır.

Capatect Siyam Isı Yalıtım Levhaları: Capatect Siyam TS EN 13163,TS EN 13499 ve ETAG 004 Avrupa Sistem Standardı’na uygun olarak üretilen, CE beyanına ve 0,032 W/mK ısı iletkenlik katsayısına (λ) sahip polistren esaslı bir ısı yalıtım levhasıdır. Capatect Taşyünü Isı Yalıtım Levhaları: Capatect Taşyünü TS EN 13162 nolu Isı Yalıtım Malzemeleri Standardı’na uygun ve CE beyanına sahip olarak bazalt taşının yüksek sıcaklıkta eritilmesi ve elyaf lifleri haline getirilmesi ile üretilen, 0,036 W/mK ısı iletkenlik katsayısına (λ) sahip, ısı, ses ve yangın yalıtımında etkili ısı yalıtım levhasıdır. Isı Yalıtım Yapıştırıcıları: Capatect Isı Yalıtım Yapıştırıcısı: İçeride ve dışarda beton, sıva, tuğla, gazbeton panel vb. mineral esaslı yüzeylere polistren, taşyünü gibi ısı ve ses yalıtım levhalarının yapıştırılması amacı ile kullanılan çimento esaslı malzemelerdir. Capatect Organic Isı Yalıtım Yapıştırıcısı: Akrilik esaslı, üstün yapıştırma ve su geçirimsiz özelliğe sahip, kullanıma hazır dispersiyon tipi yapıştırıcıdır. Polistren ve taşyünü gibi ısı yalıtım levhalarının ideal bir şekilde ahşap ve prefabrik yüzeylere güvenle yapıştırılmasında kullanılır. UYGULAMA: Capatect Isı Yalıtım Yapıştırıcısı, paket etiketlerinde belirtilen karışım oranlarında su ilave edilerek ve uygun bir matkap ve karıştırma ucu yardımı ile homojen olarak karıştırılmalıdır. Sertleşmiş malzeme kesinlikle su ile tekrar yumuşatılarak kullanılmamalıdır. Capatect Organic Isı Yalıtım Yapıştırıcısı ise kullanıma hazır olup inceltilmez. Yalıtım levhalarının arkasına sürülen ısı yalıtım yapıştırıcısı, levhanın her kenarına 5 cm genişliğinde, 2-3 cm kalınlığında bir şerit ve ortasına 2-3 adet yumruk büyüklüğünde noktasal öbek olarak uygulanacaktır. Levha taşyünü ise bu işlem yapıldıktan sonra yapıştırıcı yüzeyden sıyrılıp malzeme tekrar mala ile sürülerek taşyününün astarlanması sağlanmalıdır. Uygulama yüzeyi düzgün ve şakülünde ise 10×10’ lik taraklı mala ile yapıştırıcı, ısı yalıtım levhasına sürülerek uygulama yapılabilir. Yapıştırıcının uygulanan miktarı ve yüksekliği zemin yapısına göre ayarlanmalıdır. Uygun sarfiyat Capatect Isı Yalıtım Yapıştırıcısı için 4,5-5 kg/m2, Capatect Organic Isı Yalıtım Yapıştırıcısı için 3,5-4 kg/m2, dir. Yapıştırıcının köşelerde birbirini tamamlamasına özen gösterilmelidir. Hazırlanan yapıştırıcı hava koşullarına göre 2 saat içinde tüketilmelidir. Yapıştırıcı sürülen levha, mastar ve su terazisi yardımı ile duvara monte edilmelidir. Levhaların yüz yüze gelen kenarlarına yapıştırıcı bulaşmamasına ve aralık kalmamasına azami özen gösterilerek, yine de aralık kalması durumunda aynı levhadan kesilecek uygun kalınlıktaki malzeme ile bu aralıklar mutlaka kapatılmalıdır. Özellikle kapı-pencere kenarları, kolon-kiriş birleşim noktaları ve kiriş-döşeme geçişlerine denk gelen noktalar üzerine iki levhanın birleşim noktası getirilmemelidir. Sıva çatlaklarının daha çok oluştuğu bu tip noktaların üzeri yekpare bir levha ile kaplanmalıdır. Ayrıca levhaların üst üste döşenmesi esnasında da şaşırtma prensibine uyulmalıdır. Yapıların köşelerinde ise farklı yönden gelen levha kenarlarının yine şaşırtmalı olarak uygulanması sağlanmalıdır.

2.3. YALITIM LEVHALARININ DÜBELLENMESI:
ÜRÜNLER:
Capatect Standart Dübel: Üzeri kara sıva yapılmış beton, dolu tuğla, delikli tuğla ve gazbeton yüzeylerde kullanılır. Plastik çivilidir.
Capatect Beton Dübeli: Brüt beton ve tünel kalıp yüzeylerde kullanılır. Çelik çivilidir.
Capatect Tuğla Dübeli: Delikli tuğla yüzeylerde ve boşluklu bloklarda kullanılır. Plastik çivilidir.
Capatect Gazbeton Dübeli: Gazbeton yüzeylerde kullanılır. Plastik çivilidir.
Capatect Osb Dübeli: OSB yüzeylerde kullanılır.
Capatect Taşyünü Dübel Pulu: Taşyünü Isı Yalıtım Levha uygulamalarında, dübelin taşyününe basma dayanımı genişleterek mükemmel bir tutunma sağlar.
UYGULAMA:
Yalıtım yapılan zemine göre uygun dübel seçilmelidir. Taşyünü ısı yalıtım levhası kullanılacak uygulamalarda çelik çivili dübel ve taşyünü dübel pulu kullanılmalıdır. Dübelleme işlemine, yapıştırma işleminden en erken 24 saat sonra başlanacaktır. 24 saat beklenemeyecek detaylarda (tavan, oval yüzey vb.) ise, levhanın orta bölümlerinin yapıştırılmasından hemen sonra dübel uygulaması yapılmalıdır. Isı yalıtım yapıştırıcısının tam mukavemetinin sağlanması için uygulamadan sonraki 6 – 24 saat içinde dübelleme yapılmaması gerekmektedir.
Tüm yüzeyler için bina yüksekliği 0-8 m arasında dübeller, levhaların her birleşim noktasına 1 adet ve her levhanın ortasına 2 adet olacak şekilde metrekarede 6 adet uygulanacaktır. Yüksekliğe bağlı artan rüzgar yükü sebebi ile 8-20 m arasında bina köşelerine denk gelen levha kenarlarına fazladan 2 adet, 20 m’den sonra fazladan 3 adet daha dübel uygulanacaktır. Gazbeton yüzeylerde bina yüksekliği 20 metreyi aşmıyorsa sadece levhanın ortasına uygulanan 2 adet dübel gazbeton dübeli, levha köşelerine gelen 4 adet dübel plastik çivili dübel olarak kullanılabilir. Dübel kafaları, sıva içinde şişkinlik yapmayacak şekilde yalıtım levhasına gömülecektir. Dübel kapsülleri için açılan delik, duvar yüzeyinden itibaren 45-50 mm olmalı ve dübelin bu delik içinde en az 35 mm tutunması sağlanmalıdır. Dübellerin, yapının kenar ve köşelerinden 10-15 cm içeride olacak şekilde monte edilmesine dikkat edilecektir.
Örnek:
1. Yalıtım malzemesi: 50 mm
2. Yapıştırma pay: 5 mm
3. Varsa eski sıva payı: 10 mm
4. Ankraj derinliği: 50 mm
Gerekli derinlik: 115 mm

2.4. SU SIZDIRMAZLIK BANDI VE CAPA-MASTIC UYGULAMALARI:
ÜRÜNLER:
Capatect Su Sızdırmazlık Bandı: Yapılar üzerindeki denizlik, pencere kasaları ve çatı saçakları gibi noktalarda hareketleri absorbe eden ve kuvvetli yağmuru sızdırmayan akrilik emprenye yapıda bir izolasyon bandıdır.
Capa-Mastic (Poliüretan Mastik): Tek komponentli, havanın nemi ile kürleşen poliüretan esaslı üzeri boyanabilen bir sızdırmazlık malzemesidir.
UYGULAMA:
Su sızma riski olan bölgelerde su girişini engellemek amacı ile su sızdırmazlık bandı ve/veya Capa-Mastic kullanılmalıdır. Su sızdırmazlık bandı uygulanmış yalıtım levhası cephe yüzeyine yapıştırılırken su sızdırmazlık bandının ilgili zemin ve levha arasına sıkışması sağlanmalıdır. Sızdırmazlık bandı yerine bu ürünün alternatifi olarak bu bölgelerden sistem arkasına su girişlerini engellemek için Capa-Mastic ürünü de kullanılabilir.
Capa-Mastic uygulaması sıva ya da kaplama uygulamasından sonra yapılmalı, öncesinde pencere ve denizlik bölümleri maskeleme bandı ile korunmalıdır.
2.5. PROFIL UYGULAMALARI:
ÜRÜNLER:
Capatect Fileli Köşe Profili (PVC): Bina köşeleri, pencere, kapı kenarlarının olası mekanik hasarlara karşı korunması ve sıva katında düzgünlük sağlama amacıyla kullanılan, 2,5 m uzunluğunda, PVC fileli köşe profildir.
Capatect Köşe Profili (Alüminyum): Bina köşeleri, pencere, kapı kenarlarının olası mekanik hasarlara karşı korunması ve sıva katında düzgünlük sağlama amacıyla kullanılan, 2,5 m uzunluğunda paslanmaz alüminyum profildir.
Capatect Fileli Damlalık Profili (PVC): Bina köşeleri, pencere, kapı kenarlarının olası mekanik hasarlara karşı korunması ve sıva katında düzgünlük sağlama amacıyla kullanılır. Daha çok pencere ve kapı gibi bina boşluklarının üst kenarlarında kullanılır.
Capatect Dilatasyon Profili (PVC): Sıva üstü, yatay ve düşey derzlerde kullanılan profillerdir. 3 cm’e kadar olan deplasmanları tolore eder.
Capatect Denizlik Uzatma Profili: Isı yalıtım uygulamalarında mevcut pencere denizliklerin yeterli olmadığı yerlerde bu kısımları uzatarak yalıtım detaylarının uygulanabilmesine imkan veren, 3 m uzunluğunda PVC profillerdir.
UYGULAMA:
Capatect köşe profilleri, yalıtım levhaları üzerine file ile birlikte yüzeyin tümüne temas edecek şekilde oturtulmalıdır. Fileli-PVC köşe profillerinin kullanılması durumunda, profilin filesi ile cephede kullanılan file üst üste getirilmeli, alüminyum köşe profili kullanılmasında ise, cephedeki donatı filesi, profilin altından köşeyi tamamen dönecek şekilde uygulanmalıdır.

Capatect Dilatasyon Profili, Capatect Isı Yalıtım Sıvası ile birlikte uygulanır. Profilin ortasında bulunan dilatasyon contası iki yönde de (sıkışma-genleşme) gerçekleşebilecek hareketi absorbe edecek şekilde ayarlanmalıdır.
Capatect Denizlik Uzatma Profili ısı yalıtım levhalarının yapıştırılması aşamasında denizlik ile levha arasına sıkıştırılarak uygulanır. Pencere ve denizlik çevresinde su girişlerini engellemek amacı ile Capatect Sızdırmazlık Bandı ve Capa-Mastic ürünü kullanılmalıdır.
2.6. SIVA VE FİLE UYGULAMALARI:
ÜRÜNLER:
Isı Yalıtım Sıvaları:
Capatect Isı Yalıtım Sıvası: Capatect Isı Yalıtım Sistemi için geliştirilmiş, polistren ve taşyünü levhaların üzerini kaplayan, içine file uygulamasıyla yüzeyin mukavemetini arttıran, çimento esaslı, elyaf takviyeli özel bir sıvadır.
Capatect EcoTech Isı Yalıtım Sıvası, Capatect Isı Yalıtım Sistemi için geliştirilmiş, polistren ve taşyünü levhaların üzerini kaplayan, içine file uygulamasıyla yüzeyin mukavemetini arttıran, çimento esaslı, hızlı ve kolay uygulanan,15 kg’lık ambalajı ile 25 kg’lık standart sıvalara eşdeğer metraj sağlayan çevre ile dost özel bir sıvadır.
Capatect CarbonMax Isı Yalıtım Sıvası: High-Tech Karbon elyafları ile güçlendirilmiş, üstün darbe dayanımına sahip, polistren ve taşyünü levhalarının üzerini kaplayan, içine file uygulaması yapılan, çimento esaslı özel bir sıvadır.
Capatect UNI Isı Yalıtım Sıvası: Isı Yalıtım Sistemleri için geliştirilmiş, polistren ve taşyünü levhaların üzerine uygulanan, ısı yalıtımlı cephelerde dekoratif kaplama uygulanmadan direkt boya uygulaması yapılabilmesine olanak sağlayan, süngerle perdah yapılabilen, standart ısı yalıtım sıvalarına göre daha kalın uygulanabilen, çimento esaslı, elyaf takviyeli çok amaçlı özel sıvadır.
Capatect Organic Isı Yalıtım Sıvası: akrilik esaslı, üstün darbe dayanımı ve su geçirimsiz özelliklere sahip, kullanıma hazır ısı yalıtım sıvasıdır.
Fileler:
Capatect Donatı Filesi (160 gr/m2): 160 gr/m2 ağırlığında 4 x 4 mm elek aralığında alkali ortama direnç sağlayan, çimento esaslı sıva uygulamalarında kullanılan, özel kaplamalı cam iplik dokuma filesi.
Capatect Donatı Filesi (105 gr/m2): 105 gr/m2 ağırlığında 4 x 4 mm elek aralığında alkali ortama direnç sağlayan, akrilik esaslı sıva uygulamalarında kullanılan, özel kaplamalı cam iplik dokuma filesi.
Capatect Panzer File (340 gr/m2): 340 gr/m2 ağırlığında 5 x 5.5 mm elek aralığında alkali ortama direnç sağlayan özel kaplamalı cam iplik dokuma filesi.
Capatect Fuga Filesi (70 gr/m2): 70 gr/m2 ağırlığında alkali ortama direnç sağlayan, fuga detayları için tasarlanmış farklı dokuma yapısına sahip, özel kaplamalı cam iplik dokuma filesi.

UYGULAMA:
Capatect Isı Yalıtım Sıvaları ambalajları üzerinde belirtilen karışım oranlarında su ilave edilerek ve uygun bir matkap ve karıştırma ucu yardımı ile homojen olarak karıştırılmalıdır. Capatect Akrilik Isı Yalıtım Sıvası ise kullanıma hazır olup, inceltilmez. Sertleşmiş malzeme kesinlikle su ile tekrar yumuşatılarak kullanılmamalıdır. Levhalar aşağıdan yukarıya doğru yapıştırılırken, sıva ve file işleri ise yukarıdan aşağıya doğru takip edilmelidir. Dübelleme işleminden sonra köşe profili montajı ve fileleme işlemi tamamlanmalıdır.
Köşe profilleri işlemi yapının tüm köşeleri ile kapı ve pencere gibi köşe oluşturan her noktada uygulanmalıdır. File uygulamasına yine bu köşe noktaların güçlendirilmesi ile başlanacak ve yapının tamamı uygun donatı fileleri ile kaplanmalıdır.
Capatect Isı Yalıtım Sıvası uygulamanın her noktasında en az 4 mm kalınlığa ulaşmalıdır. Bu işleme iki yöntemle uygulanabilir. İlk olarak yaklaşık 2,5 – 3 mm kalınlığında alt sıva tabakası çelik mala ile yüzeye yayılarak daha sonra üzerine Capatect Donatı Filesi (160gr/m2) fazla bastırılmadan yapıştırılmalıdır. Alt sıva tabakasının kuruması beklenmeden geri kalan yaklaşık 1 – 1,5 mm kalınlığındaki ikinci kat üst sıva tabakası uygulanmalıdır. İkinci yöntem olarak 10×10 mm tarak genişliğinde çelik mala ile ısı yalıtım sıvası yüzeye uygulanmalıdır. Daha sonra Capatect Donatı Filesi (160gr/m2) sıva uygulanmış yüzeye fazla bastırılmadan tutturulmalı ve bu işlemin ardından donatı filesi yüzeyde yakın kalacak şekilde sıva yüzeyi düzeltilmelidir. Sarfiyatın 4,5-5 kg/m2’ nin altına inmemesine özen gösterilmelidir.
Capatect Organic Sistem uygulamalarında fileli Capatect Organic Isı Yalıtım Sıvası her noktada yaklaşık 3 mm olması sağlanmalıdır. Capatect Organic Isı Yalıtım Sıvası 8×8 mm tarak genişliğinde çelik mala ile ısı yalıtım sıvası yüzeye uygulanmalıdır. Daha sonra Capatect Donatı Filesi (105gr/m2) sıva uygulanmış yüzeye fazla bastırılmadan tutturulmalı, bu işlemin ardından donatı filesi yüzeyde yakın kalacak şekilde sıva yüzeyi düzeltilmelidir. Sarfiyatın 3,5-4 kg/m2’ nin altına inmemesine özen gösterilmelidir.
Capatect UNI Sistem uygulamalarında fileli Capatect UNI Isı Yalıtım Sıvası her noktada 6 mm olması sağlanmalıdır. Capatect UNI iki kat olarak uygulanmalı, ikinci kat süngerle düzeltilmelidir. İlk kat yaklaşık 4 mm, ikinci kat ise 2-3 mm kalınlığında olmalıdır. Capatect Donatı Filesi (160gr/m2) ilk kat uygulamasında yüzeye yakın olacak şekilde uygulanmalıdır. İkinci kat uygulamasına birinci kat uygulandıktan 6-12 saat sonra geçilmelidir. İkinci kat Capatect UNI uygulandıktan sonra sıva suyunu çekmeye başladığında yüzey süngerli mala ile dairesel hareketler ile düzeltilmelidir. Capatect UNI uygulamasında, kaplamasız direk boya uygulaması için Toplam kalınlık 6-7 mm olmalıdır. Sarfiyat miktarı 6-7 kg/m2’dir.
Capatect CarbonMax Isı Yalıtım Sıvası’nın uygulaması, Capatect Isı Yalıtım Sıvası ile aynı yöntemle yapılmalıdır.
Capatect Ecotech Isı Yalıtım Sıvası’nın uygulaması, 15 kg Capatect EcoTech Isı Yalıtım Sıvası hava şartlarına da bağlı olarak 4,5-5,5 lt su ile karıştırılır. Filelerin düşey ve yatay birleşim noktalarında 10 cm olacak şekilde birbirinin üzerine basması sağlanmalıdır. Ayrıca sıva çatlaklarının daha çok oluştuğu kapı-pencere kenarları, kolon-kiriş birleşim noktaları ve kiriş-döşeme geçişlerine denk gelen bu tip noktaların üzeri ekstra file tabakaları ile güçlendirilmelidir. Çalışmaya ara verildiğinde filenin üzerine 15 cm bindirme yapılarak devam edileceğinden işe ara veren kişi ek yapacağı 15 cm’ lik file kısmına sıva sürmemelidir. Sıva filesi, sıva, dokusunda tespit edilirken fazla bastırılmamalıdır. File sıva tabakasının üst yüzüne yakın olmalıdır. Özellikle fazla mekanik yüke maruz kalan cephe bölgeleri (ör: giriş bölgeleri, kaide alanları, çöp bidonu alanları, balkon içleri ) yapısal olarak daha güçlü olan panzer file ile ekstra güçlendirilmelidir.

Fugalı dış cephe detaylarında fuga kesitine uygun olarak Capatect Fuga Filesi (70gr/m2), Capatect Fuga Malası yardımı ile kullanılmalıdır. Capatect Fuga Filesi (70gr/m2), cepheden gelen Capatect Donatı Filesi (160gr/m2) ile en az 10 cm üst üste bindirilerek, ardından çelik mala ile Capatect Isı Yalıtım Sıvası donatı fileleri yüzeye yakın olacak şekilde uygulamalıdır.
2.7. SON KAT DEKORATIF KAPLAMA UYGULAMALARI:
ÜRÜNLER:
Kaplamalar:
Capatect Mineral Kaplama: Çimento esaslı, hafif, elyaf takviyeli, yüzeyde doğal bir doku oluşturan, son kat iç ve dış yüzey kaplamasıdır.
Capatect CarbonFine Kaplama: High-Tech Karbon elyafları ile güçlendirilmiş, üstün darbe dayanımına sahip, çimento esaslı, hafif, elyaf takviyeli, yüzeyde doğal bir doku oluşturan, son kat iç ve dış yüzey kaplamasıdır.
Capatect Silikonlu Kaplama: Akrilik esaslı, silikon ve elyaf katkılı, desen verilebilen, kullanıma hazır iç ve dış yüzey kaplamasıdır.
Astarlar:
Capatect Kaplama Astarı: Yüksek aderans gücüne sahip, Akrilik kopolimer emülsiyon esaslı, beyaz renkte özel kaplama astarıdır.
UYGULAMA:
Son kat kaplama uygulamalarına geçmeden önce, sıva tabakasının kuruması için mineral kaplama tercih edilmiş ise en az 3 gün, silikonlu kaplama tercih edilmiş ise en az 5 gün beklenmesi gerekmektedir. Sıva tabakasının kuruması beklendikten sonra yüzey öncelikle kaplama astarı ile tek kat astarlanarak, dekoratif kaplama uygulamasına hazır hale getirilmesini tavsiye ederiz. Capatect Silikonlu Kaplama uygulamalarında kaplama astarının rengi, azami %5 oranında Alpina Renk Sistemi boyası ya da %5-10 son kat boya ilave edilerek, kaplamanın yaklaşık rengine göre ayarlanmalıdır. Capatect Mineral Kaplama, ambalaj üzerinde belirtilen uygun, temiz ve doğal şartlardaki su miktarı ile, düşük devirli bir matkap kullanılarak 10 dakika karıştırılır, 10 dakika dinlendirilir ve tekrar 1-2 dakika daha karıştırılmalıdır. Hazırlanan karışım hava şartlarına da bağlı olarak 2 saat içinde tüketilmelidir. Capatect Silikonlu Kaplama kullanıma hazırdır, su katılmadan sadece 1-2 dakika düşük devirde karıştırılmalıdır.
Hazırlanan homojen karışım paslanmaz çelik mala veya uygun bir harç uygulama makinesi ile düzgün bir şekilde yüzeye sürülerek, üründeki partikül kalınlığında bir tabaka elde etmek için fazla malzeme yüzeyden sıyrılmalıdır.
Her iki kaplama için de geniş cephelerde çalışılırken anolama yapılmalı, iskelenin her katında yeterli sayıda eleman çalıştırılarak, ıslak üzerine ıslak prensibiyle ara verilmeden çalışma tamamlanmalıdır. Kaplamanın tanecik yapısına göre tane ya da çizgi desen vermek için poliüretan ya da plastik desen malaları kullanılmalıdır.

2.8. SON KAT ASTAR VE BOYA UYGULAMALARI:
ÜRÜNLER:
Capatect-S Isı Yalıtım Sistemi Boyası*: Yeni nesil silikon teknolojisi sayesinde suya dayanım ve nefes alma performansları arttırılmış, dış cephe ısı yalıtım sistemleri ile tam uyum sağlayan ısı yalıtım sistemi boyasıdır.
Capatect-W Isı Yalıtım Sistemi Boyası*: Sahip olduğu yeni nesil silikon teknolojisinin yanı sıra, kirlenmeye karşı maksimum direnç gösteren dış cephe ısı yalıtım sistemi boyasıdır.
Capatect Silikonlu Grenli Dış Cephe Kaplaması: Akrilik kopolimer emülsiyon esaslı, rulo ile desen verilen, mat, yapı son kat, grenli dış cephe kaplamasıdır.
Capatect Silikonlu Dış Cephe Boya Astarı*: Silikon Emülsiyon esaslı dış cephe boya astarıdır.
*Capatect – S yerine Amphisilan, Capatect – W yerine Amphisilan – W Dış Cephe Boyaları, Capatect Silikonlu Greli Kaplama yerine Amphisilan Grenli Kaplama ile Capatect Silikonlu Dış Cephe Boya Astarı yerine Amphisilan Dış Cephe Boya Astarı ürünleri muadil olarak kullanılabilir.
UYGULAMA:
Capatect Mineral Kaplama, dış etkenlere karşı dayanımının arttırılması ve farklı renk alternatifleri doğrultusunda, Capatect Silikonlu Dış Cephe Boya Astarı ile astarlanarak daha sonrada üzeri iki kat boyanmalıdır. Capatect Mineral Kaplama yüzeyi astarlanmadan önce en az 3 gün ürünün kuruması ve priz alması için beklenmelidir. Astar kuruduktan sonra boya uygulamasına geçilmelidir. Canlı renk gurubundan seçilecek renklerin uygulamalarında uygun tondaki Capatect Silikonlu Dış Cephe Boya Astarları kullanılmalıdır.
Capatect UNI sistem uygulamalarında Capatect UNI Isı Yalıtım Sıvası’nın kuruması tamamlandıktan sonra Capatect UNI üzerine Capatect Silikonlu Dış Cephe Boya Astarı uygulanmadır. Capatect Silikonlu Dış Cephe Boya Astarı üzerine isteğe bağlı olarak iki kat Capatect Isı Yalıtım Sistemi Boyaları (Capatect-S yada Capatect -W) veya Capatect Silikonlu Grenli Kaplama ile uygulama yapılmalıdır.
İş bitiminde iskele söküldükçe ortaya çıkan bağlantı noktaları, izolasyon malzemesi ile doldurulacak, üzeri geniş bir file tabakası ile takviye edilerek kaplanmalıdır. Tij yerleri mümkün olduğunca küçük rötuşlar ile tamir edilmedir.
Bu Teknik Şartname, 9 sayfadan oluşmakta olup, aşağıda Uygulamacı olarak kaşe ve imzası bulunan firma, şartname başlığında adı geçen projenin/binanın Capatect Isı Yalıtım Sistemi ile yalıtımında yukarıdaki teknik şartlara göre uygulamayı gerçekleştireceğini taahhüt etmektedir.

İŞVEREN                                                                                                         UYGULAMACI
                                                                                                                          ÖZYURT İNŞ.DEK.LTD.ŞTİ

Bir yanıt yazın