İletişim

İnşaat Sözleşme Örnekleri


Resmi İnşaat İşleri Sözleşme Örneği

İnşaat işlerinde kullanabileceğiniz resmi yüklenici sözleşme örneği aşağıdaki gibidir.

NOT : Sözleşme örnekleri bilgi amaçlı koyulmuş olup, tarafımızın herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Sözleşmeyi kendi işinize göre düzenleyiniz!
SÖZLEŞME

SÖZLEŞME NO           :           2014/60680/5-10
İŞİN ADI                       :           60680
ADA 5 PARSELDE YAPILACAK
KONUT
YAPIM İŞİ
SÖZLEŞMENİN          :           DIŞ CEPHE İŞLERİ
KONUSU
YÜKLENİCİ FİRMA :           KANBER ÖZYURT İNŞ.DEK.NAKL.GIDA
TUR.TAAH.SAN. ve TİC.LTD.ŞTİ
Osmangazi mh. ……..Keçiören/ANKARA
KEÇİÖREN V.D. 495 064 1495
-0545 391 58 48

SÖZLEŞMENİN          :           BİRİM
FİYAT SÖZLEŞME
TÜRÜ
SÖZLEŞME BEDELİ :           10.883,00 –TL + KDV
SÖZLEŞME TARİHİ  :           05.11.2015
İŞ BİTİM TARİHİ       :           05.12.2015
SÖZLEŞME

MADDE 1 – TARAFLAR
1.1.Bu Sözleşme bir tarafta AS-KON PROJE ENERJİ YAPI İNŞ.
SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ. ile diğerBARAN
GRUP MÜHENDİSLİK LTD. ŞTİ.arasında aşağıda belirtilen koşullarla bu
sözleşme yapılmıştır.Bundan sonra AS-KON PROJE ENERJİ YAPI İNŞ. SAN. VE TİC.
LTD.ŞTİ. kısaca İŞVEREN, KANBER ÖZYURT İNŞ.DEK.NAKL.GIDA TUR.TAAH.SAN. ve
TİC.LTD.ŞTİ dekısaca YÜKLENİCİ olarak
adlandırılacaktır.
MADDE 2 –TARAFLARA İLİŞKİN BİLGİLER
2.1. İşverenin
a.      
Adı                                         :
AS-KON Proje Enerji Yapı İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti.
b.     
Adresi                                     : GMK
Bulvarı 149/2 Tandoğan Çankaya-ANKARA
c.      
Vergi
Dairesi ve Numarası      : Maltepe VD. –
086 044 7069
d.     
Telefon
numarası                   : (0312) 230 50
64-65
e.      
Faks
numarası                        : (0312)
229 97 02
f.      
Elektronik
posta adresi                       :
info@askonyapiproje.com
g.      
Yetkili kişi                              : Murat FENERCİOĞLU
2.2. Yüklenicinin
a.      
Adı                                         : KANBER
ÖZYURT İNŞ.DEK.NAKL.GIDA TUR.TAAH.SAN. ve TİC.LTD.ŞTİ
b.     
Adresi                                     : ………………………………Keçiören/ANKARA
c.      
Vergi
Dairesi ve Numarası      : Keçiören V.D. 495
064 1495
d.     
Telefon
numarası                   : (0312) ……………………
e.      
Faks
numarası                        : —
f.      
Elektronik
posta adresi                       : ozyurt.insaat.dekorasyon@gmail.com
g.      
Yetkili kişi                              : kanber özyurt
2.3. Her iki taraf 2.1. ve 2.2. maddelerinde belirtilen
adreslerini tebligat adresi olarak kabul etmişlerdir. Adres değişiklikleri
usulüne uygun şekilde karşı tarafa tebliğ edilmedikçe, en son bildirilen adrese
yapılacak tebliğ, ilgili tarafa yapılmış sayılır.
2.4. Taraflar, yazılı tebligatı daha sonra süresi içinde
yapmak kaydıyla, kurye, faks veya elektronik posta gibi diğer yollarla da
bildirim yapabilirler.
MADDE 3 –SÖZLEŞMENİNKONUSU
3.1.Bu Sözleşmenin konusu; İşveren tarafından Alacaatlı-YENİMAHALLE/ANKARA
bölgesinde yapılan 60680 ADA 5 PARSELDE YAPILACAK KONUT YAPIM İŞİ ile ilgili
olarak, sözleşmenin ekinde yer alan teknik şartnameler, projeler ve İşverenin talimatlarına
uygun olarak; malzeme ve işçiliği ile birlikteALÇI SIVA, BOYA, KABA SIVA VE ŞAPyapılmasıdır.3.2. İşin niteliği, türü ve miktarı
İŞ KLM. NO
AÇIKLAMA
BİRİM
MİKTAR
1
ÖBF.01
Alçı+Saten Sıva
Yapılması
m²
1000,00
2
ÖBF.02
Duvar Boya
1000,00
3
ÖBF.03
Tavan Boya
1000,00
4
ÖBF.04
Alçıpan Üstü Saten
1000,00
5
ÖBF.05
İç Kaba Sıva
1000,00
6
ÖBF.06
Şap (250 dozlu Ortalam
6cm)
1000,00
7
ÖBF.07
12.5 MM TEK KAT ALÇI
DUVAR LEVHALARI İLE ÇİFT İSKELETLİ ASKI SİSTEMLİ ASMA TAVAN YAPILMASI
1000,00
8
ÖBF.08
12.5 MM TEK KAT SUYA
VE YANGINA DAY.ALÇI DUVAR LEVH. İLE ÇİFT İSK.ASKI SİST. ASMA TAVAN YAPILMASI
1000,00
9
ÖBF.09
40 cm altı düşey ve
yatay alçıpan giydirme ,asmatavan uygulamasında
1000,00

MADDE 4
–SÖZLEŞMENİN TÜRÜ VE MİKTARI
4.1.Bu Sözleşme, Birim
Fiyat Sözleşme olup, sözleşme ve eklerinde yer alan kesin projeye/projelere ve bunlara ilişkin mahal listeleri ile
birim fiyat tariflerine dayalı olarak, İşverence hazırlanmış birim fiyat teklif
cetvelinde yer alan her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için Yüklenici
tarafından teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan tutarların
toplamı olan 5.083,00 –TL (YALNIZBEŞBİNSEKSENÜÇTÜRKLİRASI)Katma
Değer Vergisi (KDV) hariçbedel üzerinden akdedilmiştir.
4.2.Yapılan işlerin bedellerinin ödenmesinde, Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Yüklenicinin
teklif ettiği ve sözleşme bedelinin tespitinde kullanılan Birim Fiyatlar ile varsa sonradan tespit edilen yeni birim fiyatlar
esas alınır.
MADDE 5 –SÖZLEŞME
BEDELİNE DAHİL OLAN GİDERLER
5.1. Taahhüdün yerine getirilmesine
ilişkin her türlü vergi, resim, harç vb. giderler ile ulaşım, sözleşme
kapsamındaki her türlü sigorta giderleri sözleşme bedeline dahildir. İlgili
mevzuatı uyarınca hesaplanacak Katma Değer Vergisi (KDV) sözleşme bedeline
dahil olmayıp, İşveren tarafından Yükleniciye ödenecektir.
5.2.İş Kanunu gereğince tesis edilmiş
ve edilecek Sosyal Sigortalar Primleri, İşsizlik Primi, Personel Gelir ve Damga
Vergisi kesintileri ve sair diğer yükümlülükler Yükleniciye aittir.
5.3. Bu sözleşmenin akdine ve taahhüdün
ifasına ait her türlü fazla mesai, ikramiye ve pazar yevmiyeleri gibi iş
kanununun gerektirdiği bilcümle vecibeler Yükleniciye aittir.
5.4. Bu Sözleşmedeki taahhüdün yerine
getirilmesi için, gereken tüm malzemelerin temini, nakliyesi, işçiliği,
montajı; imalat için gereken enerji, iskele, makine ve teçhizatlar vb. için
yapılan harcamalar Sözleşme bedeline dahildir. Sadece
dış cephe boya uygulama kaleminde boya malzemesi ve nakliyesi hariçtir.

MADDE 6 –SÖZLEŞMENİN
EKLERİ
6.1. Sözleşme; ekindeki belgelerle bir
bütündür. Sözleşme hükümleri ile ekinde yer alan belgelerdeki hükümler arasında
çelişki veya farklılık olması halinde, Sözleşme esas alınır.
6.2.Sözleşme ekindeki belgeler.
6.2.1.Sözleşme
ekindeki belgeler arasındaki öncelik sıralaması aşağıdaki gibidir.
1)      Birim Fiyat Teklif Mektubu
2)      Birim Fiyat Teklif Cetveli
3)      Ön / Kesin Projeler
6.3. Varsa, zeyilnameler ait oldukları
dokümanın öncelik sırasına sahiptir.
MADDE 7 –İŞE BAŞLAMA
VE BİTİRME TARİHİ
7.1. Sözleşmenin imzalandığı tarihten
itibaren yer teslimi yapılarak işe başlanır. Sözleşmenin imzalanması ile yer teslimi yapılmış sayılır.
7.2.Yüklenici iş yerini görmüş ve
işlerin yapılmasına ilişkin tüm konu ve koşulları inceleyip uygun bulmuştur.
7.3.Yüklenici taahhüdün tümünü, işyeri
teslim tarihinden itibaren 60
gün
içinde sözleşme konusu işin içinde tamamlayarak geçici kabule hazır
hale getirmek zorundadır. Sürenin hesaplanmasında; havanın fen noktasından
çalışmaya uygun olmayan dönemi ile resmi tatil günleri dikkate alındığından, bu
nedenlerle ayrıca süre uzatımı verilmez.
MADDE 8 –İHZARAT
Yüklenici şantiyeye
getirdiği, işin ifası için gerekli olan her malzeme için malzemenin fatura
tutarı kadar ödemeyi söz konusu malzemeler şantiyeye teslim edildiğinde çek
olarak alır.
MADDE 9 –ÖDEME YERİ
VE ŞARTLARI
9.1. Yüklenicinin ödemeleri As-Kon Proje Yapı İnşaat San. Ve Tic. Ltd.
Şti. Muhasebe Müdürlüğünce ödenir.
9.2.Yüklenicinin
ödemeleri, aylık hakedişler halinde ödenir. Ödeme hakkediş
tutarının %50 tutarı nakit
geri kalan bedel eşit
taksitler halinde
60-90-120 gün vadeli çek ile yapılır.
9.3. Bu İş için avans ödemesi yapılmayacaktır.
MADDE 10 –FİYAT FARKI
ÖDENMESİ VE HESAPLANMASI ŞARTLARI
10.1. Yüklenici, gerek sözleşme süresi
gerekse uzatılan süre içinde, sözleşmenin tamamen ifasına kadar, vergi, harç
vb. mali yükümlülüklerde artışa gidilmesi veya yeni mali yükümlülüklerin ihdası
gibi nedenlerle fiyat farkı verilmesi talebinde bulunamaz.
10.2. Yükleniciye fiyat farkı
verilmeyecektir. Ancak, mücbir sebepler veya İşverenin kusuru nedeniyle işin
bitim tarihinin süre uzatımı verilmek suretiyle uzatılması halinde, ilan/davet
tarihinde yürürlükte bulunan fiyat farkı esasları uyarınca fiyat farkı ödenir.
10.3. Sözleşmede yer alan fiyat farkına
ilişkin esas ve usullerde sözleşme imzalandıktan sonra değişiklik yapılamaz.
MADDE 11 –İŞ PROGRAMI
11.1.Sözleşme konusu Bu İş için
Yüklenicinden iş programı istenmemektedir.
Yüklenici işin tamamını, iş yeri teslim tarihinden itibaren 60 gün içinde bitirecektir.
11.2. İş programının uygulanması ile
ilgili diğer hususlarda Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümleri uygulanır.
MADDE 12 –ALT
YÜKLENİCİLER
12.1. Sözleşme konusu bu işin tamamı veya
bir kısmı ile ilgili alt yüklenici çalıştırılamaz.
12.2. Yüklenici Bu Sözleşme ve eklerinden
doğmuş ve doğacak sorumluluklarını, hak ve alacaklarını başkalarına devir ve
temlik edemez. Bu hükme aykırı olarak yapılan devir ve temlik geçersizdir.
12.3. İş için gerekli ve Sözleşmeye göre
Yüklenici tarafından temin edilecek malzemenin, Yüklenici tarafından
başkalarına imal veya başkaları vasıtasıyla temin ettirilmiş olması Yükleniciyi
Sözleşmedeki yükümlülüklerinden muaf kılmaz.
MADDE 13 –SÜRE
UZATIMI VERİLEBİLECEK HALLER VE ŞARTLAR
13.1. Süre uzatımıyla ilgili hususlarda
Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümleri uygulanır.
13.2. İşverenin hatasından kaynaklanan
sebeplerle Yükleniciye süre uzatımı verilir.
MADDE 14 –TESLİM,
MUAYENE VE KABUL İŞLERİNE İLİŞKİN ŞARTLAR
14.1.Yüklenici tarafından işin ikmal
edildiği İşverene bildirilmesini müteakip İşverence teşkil olunacak heyet ile
imalatın yapıldığı mahalde işin kontrolü yapılıp, kabul edilerek bir tutanak
tanzim edilecektir.
14.2. Şartnamelerde yazılı hükümlere
uymayan veya fen gereği olarak belli vasıfları ve şartları haiz olmayan,proje
ve şartnamesine ve tekniğine uymayan imalat reddedilir. İşveren bu gibi
kusurlu imalatlardan mütevellit maruz kalacağı ziyanı ayrıca Yükleniciden talep
etmek hakkına haizdir.
14.3. Yüklenici Sözleşme Konusu İşin
kabul şartlarını teyit ettikten sonra kabulün yapılması için İşverene
başvuracaktır. İşveren işin başarı ile tamamlanmasını müteakip kabul heyetini
toplayarak işin kabulünü yapacaktır. Ne İşveren tarafından yapılan herhangi
bir ödeme, ne de İşin İşveren ve/veya İdare tarafındankısmen veya tamamen
kullanılması veya işgali, İşin tamamı veya herhangi bir kısmının kabul edilmiş
olduğu manasına gelmez.
MADDE 15
–YÜKLENİCİNİN SORUMLULUĞU
15.1. Şantiyede uygulanacak kurallar;
15.1.1.
Yüklenicinin çalışanları, şantiyenin sınırları içinde, gerek çalışmalar gerekse
diğer hususlar için belirlenmiş tüm şantiye kurallarına aynen uyacaktır.
15.1.2.
Yüklenici işin seyir ve süratine uygun olarak, şantiyedeki diğer işleri
aksatmayacak şekilde, Sözleşme’nin 11.
Maddesinde belirtilen, iş programına göre işin tamamını yapacak ve
bitirecektir.
15.1.3.
Yüklenici malzeme sevkiyat programını şantiyedeki uygulama akışına göre
düzenler
15.2. İşverenin ve İdarenin makine,
vasıta, teçhizat ve tesisleri ile ilgili sorumluluklar;
15.2.1.
Sözleşme uyarınca İşveren tarafından Yükleniciye kiralanan makine, vasıta,
teçhizat ve tesislerin muhafazası, korunması, mutat bakım ve onarımı, itinalı
ve fen ve emniyet kurallarına göre kullanılması Yüklenicinin sorumluluğundadır.
15.2.2.
Yüklenici Sözleşme Konusu İşin ifası sırasında, kendisinin ve personelinin
üçüncü şahıslara, İşverene veya İdareye vereceği her türlü zarar ziyandan
sorumludur.
15.2.3.İşveren
tarafından verilen makine, vasıta, teçhizat ve tesisler Yüklenici tarafından
zayi edildiği veya tamir kabul etmez hale geldiği takdirde, Yüklenici bunları
piyasa rayici üzerinden tazmin edecektir. Yüklenici belirtilen makine, vasıta,
teçhizat ve tesislerin kiralanmasına dair esaslar hususunda sözleşme ve eklerinde
yer alan hüküm ve şartlara uymayı kabul ve taahhüt eder.
15.3. İş güvenliği hususunda
Yüklenicinin sorumlulukları;
15.3.1.Yüklenici
işlerinde 4857 sayılı İş Kanunu, 7/7583 sayılı işçi sağlığı ve iş güvenliği
tüzüğü, 7/8602 sayılı yapı işlerinde işçi sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili
mevzuat hükümlerine göre her türlü güvenlik önlemlerini almakla yükümlüdür.
15.3.2.
Yüklenici İşveren tarafından işyerinde uygulanan güvenlik ve emniyet
tedbirlerine uymayı peşinen kabul etmiştir. Bu tedbirlerin aksine ve hilafına
herhangi bir davranıştan kaynaklanacak her türlü mesuliyet Yükleniciye aittir.
15.3.3.
Yüklenici ve elemanları kesinlikle çalışma sahasında baret, yüksek yerlerde
emniyet kemeri ve iş iskelesinde çalışmaları halinde korkuluksuz
çalışmayacaklardır.
MADDE 16 –TEKNİK
PERSONEL MAKİNA VE EKİPMAN BULUNDURULMASI
16.1.Yüklenici İşyerinde yapacağı
işlerle ilgili her türlü bilgi ve beceriye sahip ve de İşveren Şantiye Şefinin
uygun göreceği yetkili bir kişinin iş müddetince şantiyede bulundurulacaktır.
16.2.Yüklenici iş programında belirtilen
sürede işi tamamlamak mecburiyetindedir. Bu sebeple İşverenin vereceği
talimatlara uyacak ve isteyeceği miktarda işçiyi iş başında bulunduracaktır.
16.3.Söz konusu işlerin imalatlarının
yapılabilmesi için gerekli makine ve el aletleri Yüklenici tarafından temin
edilecek ve bunlarla ilgili İşverenden hiçbir ücret talebinde bulunamayacaktır.
16.4.Yüklenici tarafından temin edilecek
malzemeler işin akışını engellemeyecek şekilde önceden sahaya indirilecektir.
MADDE
17 –YÜKLENİCİNİN SÖZLEŞME KONUSU İŞ İLE İLGİLİ ÇALIŞTIRACAĞI
PERSONELE
İLİŞKİN SORUMLULUKLARI
17.1.İş Kanunu gereğince tesis edilmiş
ve edilecek Sosyal Sigortalar Primleri, İşsizlik Primi, Personel Gelir ve Damga
Vergisi kesintileri ve sair diğer yükümlülükler Yükleniciye aittir.
17.2.Yüklenici ‘DIŞ CEPHE FİBER CEMENT KAPLAMA ve DIŞ CEPHE BOYA’ için şantiyede
çalıştıracağı personellerin SSK primlerini İşverenin ULUCANLARS.S.K. Müdürlüğündeki 44120.0202.1208913.006.0770.000
no’lu sigorta sicil numarası altında açacağı dosyaya yatıracak ve işin
sonunda alacağı ilişiksizlik belgesini İşverene ibraz edecektir.
17.3.Yüklenici çalıştıracağı işçilerin
SGK’larını yaptırmakla veya İşverene bildirerek yaptırtmakla yükümlüdür.Yüklenici
İşverene çalıştırdığı personelin SGK’larını bildirirse; net ücret ve AGİ vb.
bedellerini İşveren adına yatıracaktır.Eğer bu ödemeler İşveren tarafından
yapılırsa, Yüklenicinin hakedişlerinden düşülecektir.
17.4. Yüklenici, kimliksiz ve 18
yaşından küçük işçi çalıştırmayacaktır.
17.5.Yüklenici, şantiyedeki çalışmalar
sırasında kazalara karşı iş mevzuatının gerektirdiği de dahil olmak üzere her
türlü tedbiri almakla yükümlüdür. Yüklenici kendi sorumluluğunda olan iş
güvenliği tedbirlerini yerine getirilmemesi durumunda, olabilecek iş
kazalarından ve bu kazaların neden olacağı can ve mal kaybından ve üçüncü
kişilere yapılacak her türlü tazminat ödemeleri ve zararlardan doğrudan doğruya
sorumlu olacak ve yürürlükte bulunan yapı işlerinde işçi sağlığı ve iş güvenliği
tüzüğü hükümlerine aynen uyacaktır. Bu gibi kazalardan dolayı İşveren, kazada
yaralanan veya sakat kalan işçilere ya da hak sahiplerine tazminat ödemek
zorunda kalırsa bunu Yükleniciye rücu etme hakkına sahip olacaktır.
17.6.Söz konusu personelin iaşeleri Yükleniciye
aittir. Eğer İşveren tarafından yemekhane kurulmuş ise bedeli mukabilinde ve
Yüklenicinin talebi ile Yüklenicinin personeline kullandırılacaktır.
MADDE 18 –SÖZLEŞMEDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASI
18.1.Sözleşme imzalandıktan sonra,
sözleşme bedelinin aşılmaması ve İşveren ile Yüklenicinin karşılıklı olarak
anlaşması kaydıyla, aşağıda belirtilen hususlarda sözleşme hükümlerinde
değişiklik yapılabilir:
a) İşin süresinden önce yapılması
kaydıyla işin süresi ve bu süreye uygun olarak ödeme şartları.
MADDE 19 –GECİKME
HALİNDE UYGULANACAK CEZALAR
19.1. Bu sözleşmede belirtilen süre
uzatımı halleri hariç, Yüklenicinin sözleşmeye uygun olarak işi süresinde
bitirmediği takdirde en az 10 gün süreli yazılı ihtar yapılarak gecikme cezası
uygulanır.
19.2. Yüklenicinin
sözleşmeye uygun olarak işi süresinde bitirmediği takdirde, gecikilen her gün
için sözleşme bedelinin % 0,003 (binde üç)’ü oranında gecikme cezası uygulanır.
Bu gecikme cezası en fazla 10 gün uygulanabilir.
19.3. Gecikme cezaları ayrıca protesto
çekmeye gerek kalmaksızın Yükleniciye yapılacak hakediş ödemelerinden kesilir.
Bu cezaların hakediş ödemelerinden karşılanamaması veya ödemelerin hakediş
usulü değil de iş başlangıcında yapılmış olmasından dolayı karşılanamaması
halinde Yükleniciden ayrıca tahsilat yapılır.
19.4. Kısmi kabul öngörülmeyen işlerde
işin tamamının bitirilmemesi halinde, günlük gecikme cezası sözleşme bedeli
üzerinden alınır.
19.5. Kısmi gecikme cezası uygulanan
işlerde, işin tamamının süresinde bitirilmemesi halinde gecikme cezası işin
bitirilmeyen kısımları için uygulanır. Bu durumda sözleşme bedelinin tamamı
üzerinden gecikme cezası uygulanmaz.
MADDE 20 –SÖZLEŞMENİN
FESHİNE İLİŞKİN ŞARTLAR
20.1. İşveren, Yüklenicinin sözleşmeye
aykırı tutumu halinde veya herhangi bir zamanda göreceği lüzum üzerine sebep
göstermeksizin veya İdarenin talimatı ile herhangi bir kanuni merasime veya hüküm
almaya gerek kalmaksızın, işin tamamını veya bir kısmını Yükleniciden geri
almaya ve/veya sözleşmenin feshine yetkilidir.
20.2. Sözleşmenin Yüklenicinin sözleşmeye
aykırı tutumu dışındaki diğer nedenlerle feshedilmesi halinde, işin
durdurulduğu tarih itibariyle Yüklenicinin hakketmiş olduğu bedel kendisine
ödenir. Yüklenici bunun dışında zarar ziyan veya kar mahrumiyeti gibi herhangi
bir nam altında başkaca bir talepte bulunamaz.
20.3. Sözleşmenin Yüklenicinin sözleşmeye
aykırı tutumuna binaen feshi halinde İşveren, mahkemeden hüküm almaksızın, Yüklenicinin
Sözleşme Madde 8’de belirtilen
teminatlarına el koyarak bunları gelir kaydetmeye ve Sözleşme Madde 9 ’da belirtilen ödemelerini
durdurmaya yetkilidir.
MADDE
21 –SÖZLEŞME KAPSAMINDA YAPTIRILABİLECEK İLAVE İŞLER, İŞ
EKSİLİŞİ
VE İŞİN TASFİYESİ
21.1. Sözleşme kapsamında
yaptırılabilecek ilave işler, iş eksilişi ve işin tasfiyesine ilişkin
hususlarda Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümleri uygulanır.
MADDE 22 –SÖZLEŞMEDE
BULUNMAYAN İŞLERE AİT BİRİM FİYAT TESPİTİ
22.1.Sözleşme ve eklerinde birim fiyatı
bulunmayan yeni iş kalemlerinin bedeli, Yapım İşleri Genel Şartnamesi
hükümlerine göre yada işveren veya yetkilisiyle
yüklenici arasında düzenlenen yeni fiyat tutanağına göre
hesaplanır.
22.2.İş kalemi miktarının değişmesi:
Sözleşmede veya ön keşiflerde belirtilen iş kalemlerinin
metrajlarında artma veya azalma olması durumunda birim fiyatlar değişmez.

22.3. Keşif artış
ve azalışların da iş kalemlerinin fiyatının tespiti:
Keşif artışı ve azalışlarında iş
kalemlerinin birim fiyatı sabittir.
MADDE 23 –GEÇİCİ
KABUL KESİNTİSİ
23.1.Bu madde boş
bırakılmıştır.
MADDE 24 –TEKNİK
ŞARTLAR
24.1. Malzemenin Teknik Özellikleri:
24.1.1.Kullanılacak
tüm malzemeler öncelikle Türk Standartları daha sonra İşveren tarafından kabul
edilecek uluslararası standartlara uygun üretilmiş ve belgelendirilmiş
olacaklardır. Bu standart; sözleşmenin yapıldığı tarihte yürürlükte olan en son
belirlenmiş standarttır.
24.2. Uygulama Şartları:
24.2.1.
Yüklenici değişik işlerin yapımını üstlenecek usta, işçileri işi mükemmel
beğenilecek özellikte yapacak, bu işte yeterli bilgiye sahip olanlardan seçecek
ve yapacağı işin gerektirdiği bilgi ve teçhizatı temin edecektir. İşverenin
beğenmediği, teknik sorumlu, usta veya işçi işverenin yazılı isteği üzerine en
geç bir gün içerisinde iş yerinden uzaklaştırılacaktır.
24.2.2.
Yüklenici uygulama projelerinde, Sözleşmede belirtilen teknik hususların
kanunlara, tüzüklere, yönetmeliklere, mecburi olarak yürürlükte olan
standartlara veya yerel şartlara usullere ve kurallara uygun olduğunu tahkik
edecektir. Eğer uygun olmayan bir husus mevcut ise İşvereni yazı ile ikaz
edecektir. İşin sonunda ikaz etmediği herhangi bir aykırılık ortaya çıkarsa Yüklenicinin
bu hususu düzeltmesi için yapacağı ödemeye karşılık hiçbir ödeme
yapılmayacaktır.
24.3. İmalat Birim Fiyat Tarifleri
24.3.1.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı imalat tarifleri geçerlidir.
MADDE 25
–ANLAŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ
25.1. Bu sözleşme ve eklerinin
uygulanmasından doğabilecek her türlü anlaşmazlığın çözümünde Ankara Mahkemeleri ve İcra Daireleri
yetkilidir.
MADDE 26 –HÜKMÜ
BULUNMAYAN HALLER
26.1. Bu sözleşme ve eklerinde hüküm
bulunmayan hallerde, ilgisine göre 4734 sayılı Kanun ve 4735 sayılı Kanun
hükümleri, bu Kanunlarda hüküm bulunmaması halinde ise Borçlar Kanunu hükümleri
uygulanır.
26.2. Sözleşme’debelirtilen iş için İşveren
ile Yüklenici arasında daha önce yapılmış bilcümle teklif, yazışma ve şifahi
anlaşmalar hükümsüzdür.
MADDE 28 –YÜRÜRLÜK
28.1.
Bu sözleşme taraflarca imzalandığı tarihte yürürlüğe girer.
MADDE
29 –SÖZLEŞMENİN İMZALANMASI
29.1.
Bu sözleşme 29 maddeden ibaret olup, İşveren ve Yüklenici
tarafından tam olarak okunup anlaşıldıktan sonra …/…/…..tarihinde bir nüsha
olarak imza altına alınmıştır. Ayrıca İşveren, Yüklenicinin talebi halinde sözleşmenin
“aslına uygun İşverence onaylı suretini” düzenleyip Yükleniciye
verilecektir.


YÜKLENİCİ


KANBER ÖZYURT İNŞ.DEK.NAKL.GIDA TUR.TAAH.SAN. ve TİC.LTD.ŞTİİŞVEREN


AS-KON PROJE ENERJİ
YAPI İNŞ. SAN VE TİC. LTD, ŞTİ.

Bir yanıt yazın